Boekingsvoorwaarden

 • Er worden door ons geen reserveringskosten in rekening gebracht en u hoeft uw reservering niet aan te betalen.
 • De reserveringsbevestiging die u via mail van ons ontvangt maakt uw boeking definitief.
 • Check uw bevestiging zorgvuldig en neem bij onvolkomenheden direct contact met ons op.
 • Indien u wilt annuleren kan dit tot 24 uur voor aankomst kosteloos.
 • Bij annulering binnen 24 uur dient u het volledige bedrag te voldoen.
 • In geval van no-show wordt het totaalbedrag van de reservering in rekening gebracht.

PRIVACY BELEID

RoomRaccoon respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens. Wij hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat gericht is op volledige transparantie naar onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, het doel of de doelen daarvan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Indien u aanvullende informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Zolang u het gebruik van cookies en andere tracking apparaten niet accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Door deze website te blijven bezoeken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u het gebruik van cookies en andere traceersystemen, tenzij wij op onze website een andere methode voor het aanvaarden van cookies hebben voorzien.

De huidige beschikbare versie van dit privacy beleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoek aan onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities

 1. Website (hierna: “Website”) RoomRaccoon. Bookings Engine gebruikt voor Het Maashotel, wettelijke bedrijfsnaam Maashotel Horeca B.V..
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “verantwoordelijke”): RoomRaccoon, gevestigd te Keizerstraat 15, 4811 HL Breda, Nederland, Kamer van Koophandel nummer: 67848540 .

  Artikel 2 – Verantwoordelijkheden

 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of problemen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient zelf alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
 2. De beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen

– wegens het gebruik van de website of via het internet toegankelijke diensten

– voor het schenden van de voorwaarden van dit privacy beleid

 1. De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen, als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van elke daaropvolgende (rechts)handeling jegens de beheerder.
 2. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking in een geschil wordt betrokken vanwege uw misbruiken/gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade van u te (her)vorderen.

Artikel 3 – Verzameling van gegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door RoomRaccoon en (een) externe verwerker(s).
 2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”).
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of van een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking hoofdzakelijk gebruikt voor het onderhouden van een (commerciële) relatie met u en, indien van toepassing, voor het verwerken van uw bestellingen. Zij worden opgenomen in een (elektronisch) register.

Artikel 4 – Uw rechten met betrekking tot informatie

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@roomraccoon.com.
 3. Elk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening plaatst en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen.
 4. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal van de verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

  Artikel 5 – Bewaring van gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur bepaald door de wet.

Artikel 6 – Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechter in het arrondissement waar de verantwoordelijke voor de verwerking is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen over deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds maandag 11 oktober, 2021, tot nader order.

Gemiddelde Score: 9.2
Gebaseerd op 506 beoordelingen over dit hotel

 • Hygiëne 9.1
 • Comfort 9.1
 • Locatie 9.6
 • Facaliteiten 8.8
 • Personeel 9.6
 • Prijs- kwaliteitverhouding 9.3
 • Gratis WiFi 9.2

Heeft u ook genoten van uw verblijf bij ons?
Beoordeel ons dan via Zoover, Booking.com of Tripadvisor!

Het Maashotel

Veerweg 11 | 5872 AE Broekhuizen | T +31 (0)77 463 21 14 | info@hetmaashotel.nl